Sympatrisk

Sympatrisk (gr. syn - sammen; patria - hjemland) - Refererer seg til populasjoner som har geografiske regioner som delvis overlapper hverandre. Sympatrisk artsdannelse.

Publisert 4. feb. 2011 10:53