Symplast

Symplast (gr. syn - sammen; plastos - dannet) - Det sammenhengende cytoplasmatiske nettverk i en flercellet plante og som er bundet sammen med plasmodesmer.

Publisert 4. feb. 2011 10:53