Sympodial forgreining

Sympodial forgreining - Forgreiningstype ved vekst av akselskudd, mens veksten av endeknoppen stopper. Enten monochasium eller dichasium.

Publisert 4. feb. 2011 10:53