Sympodium

Sympodium (gr. syn - sammen; podos - fot) - Forgreiningstype hos skuddet hvor hovedskuddet innstiller veksten og sideskudd overtar. Sympodiale blomsterstander f.eks. dobbeltkvast.

Publisert 4. feb. 2011 10:53