Synandrium

Synandrium (gr. syn - sammen med; andros - hann) - Søyle av sammenvokste pollenblad.

Publisert 4. feb. 2011 10:53