Syngami

Syngami (gr. syn - sammen med; gamos - ekteskap) - Befruktning. Prosessen hvor to haploide celler smelter sammen (fusjonerer) og gir en diploid zygote (befruktning).

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 4. feb. 2011 10:53