Syntetisk biologi

Konstruksjon av deler av biologiske reaksjoner eller redesign av en organisme, vanligvis en bakterie, ved syntetisk bruk av molekylærbiologiske, genetiske og biokjemiske teknikker, metoder og enzymer som gir endringer i DNA i genomet. Formålet er å konstruere bakterier eller gjær (Saccharomyces cerevisae) som kan utføre industriell produksjon av utvalgte kjemiske stoffer eller utføre spesielle kjemiske reaksjoner.   I syntetisk biologi er det mulig å konstruere nye genomer og livsformer ved å ta i bruk enzymer som katalyserer endringer i DNA eller RNA.

J Craig Venter  og medarbeidere kunne i 2010 lage en ny syntetisk livsform av bakterien Mycoplasma mycoides. En DNA-kode laget i en datamaskin, en blanding med nukleotider som med utvalgte enzymer danner et nytt genom i et Eppendorfrør, og deretter satt inn i et tomt skall av en  bakterie. Man har et biologisk chassis som man fyller med et syntetisk genom eller kromosom som kan bli transkribert og translatert til proteiner. Craig Venter, kjent fra sekvenseringen av det humane genom, grunnla firmaet Celera Genomics, The Institute for Genomic Research (TIGR)  og  J Craig Venter Institute (JCVI). Syntetisk biologi har både etiske og samfunnsmessige aspekter og konsekvenser.

Tilbake til hovedside

Publisert 22. okt. 2019 20:02 - Sist endret 22. okt. 2019 20:08