Syredissosiasjonskonstant

Syredissosiasjonskonstanten Ka, også kalt syrekonstanten,  uttrykt i form av pKa eller pKa-verdien er et mål på evne en syre har til å avgi protoner (H+). Syredissosiasjonskonstanten Ka har mange desimaler og det er mer praktisk å uttrykke den i form av pKa.  Jo lavere pKa-verdi desto sterkere syre, det vil si mer dissosiert i vann,  hvor pKa er den negative Briggske logaritmen (grunntall 10) til syredissosiasjonskonstanten Ka.

For en enprotisk syre angir pKa-verdien pH hvor det er like store mengder av den protoniserte og deprotoniserte formen, visualisert i et Bjerrum-diagram.  Flereprotiske syrer, inkludert aminosyrer har flere pKa-verdier, en for hver av protonene.

Syrekonstanten er likevektskonstanten for syre-basereaksjonen:

\(\displaystyle HA \leftrightarrow A^- + H^+\)

HA er syre som kan dissosiere til den konjugerte basen A- og et proton (H+).

\(\displaystyle K_a= \frac{[A^-][H^+]}{[HA]}\)

hvor

\(\displaystyle pK_a= -\log_{10}K_a=- log_{10}​​ \frac{[A^-][H^+]}{[HA]} = log_{10}​​ \frac{[HA]}{[A^-][H^+]} \)

Sammenhengen mellom pH og pKa er gitt ved:

\(\displaystyle pH= pK_a +\log_{10}​​ \frac{[A^-]} {[AH]}\)

hvor hakeparentesene anger konsentrasjonen av syre [AH] og den konjugerte basen [A-]. Når mengden syre er lik mengden konjugert base, det sil si log 1=0 så blir pH lik pKa-verdien, Bufferkapasiteten til en syre er størst rundt pKa-verdien.

pKa-verdien for melkesyre er 3.8 og for eddiksyre er pKa=4.8, det vil si melkesyre er en sterkere syre enn eddiksyre.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. mai 2021 15:21 - Sist endret 5. mai 2021 15:41