Teleomorf

Teleomorf (gr. teleos - fullstendig; morphe - form) - Det seksuelle perfekte stadiet hos en sopp. Stadium med meiosporer. Motsetning til anamorf (aseksuelt stadium) med mitosporer.

Publisert 4. feb. 2011 10:54