Telom

Telom (gr. telos - ende) - Stengeldel mellom to forgreininger hos en plante som er gaffelgreinet (diktomt utviklet). Tynne greinender i nden av et mesom (gr. mesom - midten), en planteakse. Telom-teorien for evolusjon av mikrofyll, alternativ til emergensteorien.  Telomerer på enden av kromosomer.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:54 - Sist endret 24. okt. 2019 15:41