Thallus

Thallus fl. thalli (gr. thallos - ungt skudd) - Tallus. Flercellet flatt planteorgan som ikke er organisert i rot, stengel og blad. Et talloid planteorgan Thalloid vil se at planteorganet ikke er organisert i blad og stengel. for eksempel tvaremose.

Thallus finnes hos levermoser, lav og alger.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:54 - Sist endret 21. nov. 2020 15:23