Thiamin

Thiamin - Vitamin B1. Laget av en pyrimidinring bundet til en thiazolring. Den aktive delen av molekylet er C2-karbonet i thiazolringen. Virker som koenzym i form av thiamindifosfat. Inngår i enzymene 2-oksosyre dekarboksylase og transketolase. Vitamin B1 mangel forårsaken sykdommen beriberi hos mennesker.

Publisert 4. feb. 2011 10:54