Trehalose

Trehalose - Ikke-reduserende disakkarid. Et alfa-D-glukopyranosyl 1-alfa-D-glukopyranosid. Viktig bestanddel i manna som skilles ut fra bladlus på ørkenplantene Tamarix og Hammada. Store mengder trehalose finnes i sporer og sporangier til mange organismer bl.a. gjærsporer. Ved soppinfeksjoner i planter, mykorrhiza og i nitrogenfikserende bakteroider i rotnoduler spiller trehalose en rolle.

Trehalose er to glukose bundet sammen i glykosidbinding \(\alpha1-\alpha 1\)binding. Trehalose medvirker i tørketilpasning bl.a. ved å stimulere biosyntesen av stivelse, bl.a. ved å påvirke enzymet ADP-glukose pyrofosforylase som er et viktig enzym i dannelsen av stivelse

Trehalose

Glukose-6-fosfat og UDP-glukose blir omdannet til trehalose-6-fosfat katalysert av enzy,et trehalose-6-fosfat syntase. Neste trinn er en defosforylering katalysert av trehalose-6-fosfat fosfatase, og produktet blir trehalose. Trehalose-6-fosfat er et viktig signalstoff i planter som er med å regulere karbon- og sukkermetabolismen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 8. mars 2020 14:14