Uavhengig sortering

Uavhengig sortering - Mendels 2. lov. Prinsippet om at atskillelse (segregasjon) av alleler i et loci skjer uavhengig av atskillelsen av alleler på et annet loci. Gjelder bare for genloci som sitter på forskjellige kromosomer eller så langt fra hverandre på kromosomet at overkrysning mellom lociene skjer meget vanlig.

Publisert 4. feb. 2011 10:56