Umettet

Umettet - Molekyler som inneholder en eller flere karbon-karbon dobbeltbindinger (C=C) eller trippelbindinger.

Publisert 4. feb. 2011 10:56