Uredosporer

Uredosporer - Sommersporer hos rustsopp. Teleutosporer er mørkefargede vintersporer som overvintrer.

Publisert 4. feb. 2011 10:56