Utkutningsreparasjon

Utkutningsreparasjon - Mekanisme som celler reparerer skade i en DNA-tråd som skyldes f.eks. dimerisering av pyrimidiner. Det skadete stykket fjernes og en ny strekning med nukleotider lages og settes inn og den andre tråden brukes som templat (mal).

Publisert 4. feb. 2011 10:56