Utløper

Tynne stengler som kryper langs jordoverflaten, eller like under jordoverflaten. Ved leddknuter langs utløperen vokser det ut knopper som kan danne nye planter. Hos noen kan underjordsutløpere ende i en overvintringsløk.  

Gåsemure (Argentina anserina) formerer seg vegetativt via utløpere, ofte rødfargete. Hos jordbær (Fragaria sp.) danner utløpere nye småplanter via vegetativ formering, teiebær (Rubus saxatilis)  er et annet eksempel med utløpere (renninger).Grønnerenner er en stueplante med utløpere som danner nye småplanter.

Utløpere skiller seg fra jordstengler ved at de vokser på jordoverflaten eller like under, mens jordstengler hos for eksempel kveke og potet vokser dypere. 

Tilbake til hovedside

Publisert 13. nov. 2019 08:20 - Sist endret 13. nov. 2019 10:41