Vekstskifte

Vekstskifte - Praksis med å veksle mellom type landbruksvekst eller hagevekst som vanligvis dyrkes på samme areal år etter år. Vekstskifte brukes for å hindre utvikling av plantesykdommer og utarming av jorda, som ofte blir resultat av ensidig drift.

Samdyrking vil si dyrking av to eller flere nyttevekster samtidig i rader på samme areal f.eks. nitrogenfikserende kløver eller erter sammen med korn.

Publisert 4. feb. 2011 10:57