Veronika

Veronika (Veronica sp. ) er en slekt i maskeblomstfamilien (Scrophulariáceae) med både ett- og flere-årige arter. Kronbladene blå eller hvite. Bare to pollenblad i blomsten. Beronike er et gresk kvinnenavn.

Tveskjeggveronika tverrsnitt stengel

Bilde 1: Tverrsnitt av stengel tveskjeggveronika (Verónica chamaédrys). Stengelen er hårete på to sider, derav navnet, se trikomer på hver side av stengelen.

Tveskjeggveronika tverrsnitt stengel

Bilde 2: Tverrsnitt av stengel tveskjeggveronika (Verónica chamaédrys). Detalj. Ytters epidermis med trikomer, deretter kollenkym (levende styrkevev, cortex (parenkym), sekundært floem, sekundært xylem og marg (parenkym).

Publisert 29. apr. 2016 10:40