Vinblastin

Vinblastin er et vincaalkaloid isolert fra Catharanthus roseus syn. Vinca rosea). Finnes sammen med alkaloidet vincristin.  Blir dannet via catharanthin og vindolin. Vinblastin og vincristin binder seg til tubulin og hemmer dannelse av mikrotubuli i cytoskjelettet som er en viktig del av spindelapparatet (kinetochore mikrotubuli) ved celledelingen. Blir benyttet til kjemoterapi i kreftbehandling.

Vinblastin

Catharanthus roseus

Catharanthus roseus i en fargevariant med hvite blomster.

Catharanthus roseus

Catharanthus roseus i en fargevariant med hvite blomster.

Vinca

Catharanthus roseus i en fargevariant med røde blomster.

Vinca rosa

Catharanthus roseus i en fargevariant med rosa blomster.

Tilbake til hovedside

Publisert 17. juni 2015 08:24 - Sist endret 25. okt. 2020 16:26