Wentworths skala

Wentworth skala (Udden-Wentworth skala) for klassifisering og  inndeling av små partikler, grus og stein etter kornstørrelse (diameter), og som danner basis for sedimentering og jordstruktur.  Krumbein phi (φ) skala er en modifisering av denne.

Krumbein phi (φ) er definert som:

\(\displaystyle \phi= -\log_2 \frac{D}{D_0}\)

hvor D0 = 1mm blir brukt som referanse, og log2 er logaritme med grunntall 2. 

Det vil si:

\(\displaystyle D= D_0 2^{-\phi}\)

Blokk og partikkelstørrelse med diameter målt i millimeter (mm) etter Udden Wentwoth og krumbein phi i parentes:

Blokk (256 mm – 4096 mm) (φ= -8 til -12)

Stein (64–256 mm) ( φ= -6 til -8)

Grus

Veldig grov grus (32–64 mm) (φ=-5 til -6)

Grov grus (6–32 mm) (φ=-4 til -5)

Medium grus (8–16 mm) (φ=-3 til -4)

Fin grus (4–8 mm )( φ=-2 til -3)

Veldig fin grus (2–4 mm) (φ=-1 til -2)

Sand

Veldig grov sand (1–2 mm) ( φ= 0 til -1)

Grov sand (0.5–1 mm) ( φ=1 til 0)

Medium sand (0.5–0.25 mm) (φ=2 til 1)

Fin sand ((0.25–0.125 mm) (φ=3 til 2)

Veldig fin sand (0.0625–0.125 mm) (φ=4 til 3)

Silt

Grov silt (0.625 – 0.031 mm) (φ=5 til 4)

Medium silt (0.031-0.0156 mm) (φ=6 til 5)

Fin silt (0.0156- 0.0078 mm) (φ=7 til 6)

Meget fin silt (0.0078-0.0039 mm) (φ=7 til 8)

Leire

Grov leire (0.0039 – 0.00195 mm)  (φ= 8-9)

Medium leire ( 0.00195 – 0.00098 mm ( φ= 9-10)

Fin leire (0.00098- 0.00049 mm) (φ =10 til 11)

Meget fin leire (0.00049 mm – 0.00024 mm) (φ =11 til 12)

 

Legg merke til at logaritmen er med grunntall 2, og se totallsystemet

D= 1    2    4    8   16   32   64  128  256  512 1024 2048 4096

 1/D= 1.00000 0.50000 0.25000 0.12500 0.06250 0.03125 0.01562 0.00781 0.00391 0.00195 0.00098 0.00049 0.00024

Litteratur

Udden JA: Mechanical composition of clastic sediments, Bull. Geol. Soc. Am. 25 (1914) 655–744

Wentworth CK: A scale of grade and class terms for clastic sediments, J. Geology 30 (1922).377–392.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. jan. 2021 10:39 - Sist endret 2. jan. 2021 15:45