Kutikula

Kutikula (l. cutis - hud; cuticula -lite skinn, hud) - Kutin på yttersiden av epidermis. Et sammenhengende voks- og fettaktig ikke-cellulært lag på utsiden av epidermis på blad, stengel og frukt, bare avbrutt av spalteåpninger eller korkporer. Spesielt velutviklet på tørketålende planter. Består av en polyester av lange hydroksyfettsyrer (kutin). Kutikulastriper er tynne striper, forhøyninger og folder i kutikula.

Kutikula og vokslag gjør bladoverflaten hydrofob. Utenfor kutikula kan det ligge et eget lag med vokskrystaller som gir bladet en gråblå farge grunnet lysspredning. Voks kan også være innleiret i kutikula.
Nerium oleander tverrsnitt oversiden av blad med kutikula
Bilde. Tverrsnitt av tørketilpasset blad fra oleander (Nerium oleander). Detalj fra oversiden av blad som viser en tykk kutikula som ligger på utsiden av epidermis,  deretter følger en flerlaget hypodermis før man kommer inn til palisademesofyll med kloroplaster.
 
Bladkant fra krekling (Empetrum nigrum)
Utsnitt fra tverrsnitt av bladkanten til krekling (Empetrum nigrum) som viser en tykk kutikula som ligger utenpå epidermis. Innerst mesofyll med kloroplaster.
 
Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 13. feb. 2017 12:45