Akklimatisering

Tilvenning. Økt stresstoleranse for planter som tidligere har vært utsatt for stress. Forskjellig fra adaptering, men akklimatisering har også et evolusjonært grunnlag og er en type tilpasning.

Fotoakklimatisering er tilpasning til stedets lysforhold ved å endre pigmentsammensetningen i fotosyntesemembraner.Tørkeakklimatisering med produksjon av tykkere kutikula og vokslag. Frostakklimatisering via daglengdeindusert vekstavslutning.

Tilbake til hovedside

Publisert 19. mai 2015 06:32 - Sist endret 4. mars 2019 09:34