Adaptering

Arvelig seleksjon og tilpasning til å tåle stress. Forskjellig fra akklimatisering

Publisert 19. mai 2015 06:26 - Sist endret 19. mai 2015 06:26