Adapsjon

Adapsjon (l. adaptare - tilpasse) - Adaptasjon. En type struktur, fysiologi eller atferd som øker sannsynligheten for at en organisme skal overleve og kunne formere seg i et spesielt miljø. En endring som skyldes evolusjon og naturlig seleksjon.

Adaptasjon er en arvbar endring som gjennom evolusjonen gir økt mulighet for overlevelse og reproduksjon. For eksempel C4- eller CAM-metabolisme som respons på tørke og liten vanntilgang. Kromatisk adaptasjon er tilpasning til endret spektralfordeling lysmiljøet.

Sensorisk adaptasjon hos dyr

Sensorisk adaptasjon i nervesystemet hos dyr gir redusert respons på et permanent vedvarende ytre signal, men hvor det er økt følsomheten for endringer i signalet. For eksempel hvor man etter lengre tids eksponering ikke registrerer den permanente lyden fra et ventilasjonsanlegg, men blir svært oppmerksom når det skrus av. Det samme gjelder et stabilt synsinntrykk av omkringliggende natur, men hvor man raskt registrerer noe som beveger seg i synsbildet, for eksempel et dyr.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 14. jan. 2019 09:26