Akrokarp

Akrokarp (gr. akros - spiss; karpos - frukt) - Moser som har sporofytten i enden av moseplanten.

Publisert 4. feb. 2011 10:04