Aktiveringsenergi

Aktiveringsenergi (l. activus - virksom; gr. energeia - virkning, kraft, makt) - Energien som trengs for at molekyl skal kunne inngå i en kjemisk reaksjon. Energibarriere som hindrer molekyler i å reagere med hverandre, og som må passeres for at en kjemisk reaksjon skal skje.

Enzymer er proteiner og biologiske katalysatorer som senker aktiveringsenergien slik at reaksjonen kan skje ved lavere temperatur, biologisk temperatur, enn den eller ville ha gjort.

Aktiveringsenergi

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 28. feb. 2018 11:57