Algegift

Fykotoksiner er giftstoffer produsert av marine alger og dinoflagellater, og som deretter blir oppkonsentrert i de marine næringsnett og næringskjeder, bl.a. i invertebrater som blåskjell. Eksempler på fykotoksiner er saxitoksin, domoinsyre, bevetoksin 2, ciguatoksin, okadainsyre, dinophysistoksin, pectentoksin, yessotoksin og azaspirsyre.

Algegift - Algetoksin. Giftstoffer som produserer ved massoppblomstring av alger bl.a. dinoflagellater og blågrønnbakterier. Giftstoffene kommer videre i næringskjeden hvis de tas opp av filterfødere som f.eks. mollusker. Algegiftene deles inn i forskjellige grupper:

1) Neurotoksisk skalldyrforgiftning (“Neurotoxic Shellfish Poisoning”) som skyldes brevetoxin produsert av dinoflagellater bl.a. Gymnodinum/Ptychodiscus. Brevetoxin binder seg til natriumkanaler på nerver og muskler og åpner disse. Virker også som fiskegift.

2) Paralyttisk skalldyrforgiftning (“Paralytic Shellfish Poisoning”) og skyldes purinderivatene saxitoxin og neosaxitoxin som blokkerer spenningsregulerte natriumkanaler. Finnes hos dinoflagellatene Gymnodinium, Pyrodinium, Alexandrium og Gonyaulax, og blågrønnbakterien Aphanizomenon.

3) Diaré skalldyrforgiftning (“Diarrhetic Shellfish Poisoning”) som skyldes okadainsyre (okadoic acid) fra Dinophysis.

4) Ciguatera fiskeforgiftning (“Ciguatera Fish Poisoning”) som skylodes ciguatoxin og maitotoxin. Finnes i Amphidinum, Coolia, Ostreopsis, Prorocentrum og Thecadinum.

5) Amnesic Shellfish Poisoning som skyldes domoic acid fra Pseudo-nitzchia. Masseoppblomstring av dinoflagellater f.eks. Gonyaulax kan gi rød farge på vannet fordi den inneholder fargete karotenoider , også kalt “red tides”. Gonyaulax inneholder toksiner som kan drepe fisk. Pfiesteria piscicida er en giftig dinoflagellat som inneholder neurotoksiner som ødelegger overflaten til fisken hvor en amøbeform av Pfiesteria lever som saprofytt. Pfiesteria har en meget kompleks livssyklus med mange stadier, bla cyste, amøbe og flagellat, hvor bare ett stadium med giftige sporer gir sykdom hos fisk, men kan også påvirke mennesker.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 23. mai 2019 09:58