Alkan

Alkan - fl.t. alkaner, parafiner. Kjede med karbon (C) bundet sammen med enkeltbinding.

Får endelse -an, f.eks. metan og etan. Et alkan er et mettet alifatisk hydrokarbon med generell formel CnH2n+2. Alkaner kalles også alifatiske (gr. aleiphas -fett) stoffer. Hvis et hydrogenatom fjernes fra et alkan kalles det gjenværende for en alkylgruppe. F.eks. -CH3 kalles en metylgruppe. Alkaner kalles også parafiner (l. parum affinis - liten affinitet) fordi de ofte er lite kjemisk reaktive. Alkaner kan også danne ringstrukturer som i sykloalkaner f.eks. syklopropan.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 14. aug. 2019 10:47