Ammonifisering

Ammonifisering (Ammon - gresk solgud som hadde tempel hvor ammoniumsalterble laget fra kkamelmøkk; l. facere - lage) - Omdanning av organisk nitrogen til ammonium vha. mikroorganismer i jord og vann.

Publisert 4. feb. 2011 10:06