Amylase

Amylase (l. amylum - stivelse; ase - endelse som angir at det er et enzym) - En gruppe enzymer som bryter ned (hydrolyserer) stivelse til mindre bestanddeler (oligosakkarider, dekstriner, maltose, glukose). Alfa-amylase (α-amylase) bryter alfa-1,4 og alfa-1,6-bindinger inne i stivelsesmolekylet. Alfa-amylase lager hull i stivelseskorn i spirende korn. Beta-amylase (β-amylase)spalter av beta-maltose fra den reduserende enden av stivelsesmolekylet. Maltose er et disakkarid bestående av to glukosemolekyler, og enzymet maltase omdanner maltose til glukose. 

I tørt korn finnes noe beta-amylase, men under frøspiring induserer plantehormonet gibberellin transkripsjon av genet for alfa-amylase

Hos dyr finnes amylase i spytt laget i spyttkjertlene og i bukspyttkjertelen (pankreas) hvor det deltar i nedbrytning av stivelse i maten. En amylase-test måler innholdet av amylase i blod eller urin som en diagnostisk test. Frø fra kornslagene og belgfrukter inneholder alfa-amylase inhibitorer som hemmer virkningen av enzymet amylase hos insekter og andre frøpredatorer.

Et annet enzym som kan spalte stivelse er stivelse fosforylase, tilsvarende glykogen fosforylase som spalter glykogen. I industriell produksjon av fruktosesirup fra mais anvendes først enzymet amylase isolert fra bakterier som bryter stivelsen ned i mindre molekyler. Enzymet glukoamylase omdanner de mindre oligosakkaridene til glukose. Til slutt brukes enzymet D-glukose isomerase til å omdanne glukose til fruktose som har søtere smak.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 22. okt. 2019 19:29