Analoge organer

Analoge organer har lik funksjon, men har forskjellig evolusjonær opprinnelse.  I motsetning til homologe organer. Samme funksjon gir utvikling av samme type form, konvergent evolusjon

Analoge organer hos planter

Den flatklemte grønne stengelen hos Opuntia-kaktus og julekaktus (Schlumbergera), en flat bladstilk  hos Acacia (fyllode)  er analoge organer med vanlige blad, begge utfører fotosyntese, men de har forskjellig opprinnelse.

Lagringsorganet hos potet (Solanum tuberosum) og søtpotet (Ipomoea batatas) er anloge. De ser like ut, men poteter er utviklet fra en stengel og søtpotet fra en rot.

Mange kaktus og euforbiaer i vortemelkfamilien (Euphorbia) er sukkulenter med torner og de ser like ut, men disse sukkulentene er analoge, de kommer fra to forskjellige plantefamilier som har tilpasset seg samme vekstmiljø med tørke, høy temperatur og lite vann.

Vingene på frø fra spisslønn, gran, fur, alm og vingene hos albatross er analoge, de skal bidra til glideflukt.

Analoge organer hos dyr

Vinger hos insekter og flyvehuden hos flyveekorn er analoge organer til vingene hos fugl og flaggermus.  . Kroppsformen hos fisk, hai, delfiner, sel, pingviner er alle en tilpasning til svømming med minst mulig motstand.

Fjær hos fugl er utviklet fra forlemmene, men hudfoldene som danner vingene hos flaggermus blir dannet fra både forlemmer og baklemmer.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. apr. 2015 07:21 - Sist endret 9. des. 2019 10:41