Homologe organer

Homologe (gr. homos – samme, logos – relasjon) organer og strukturer har felles opphav og evolusjonær opprinnelse. I motsetning til analoge organer.

Homologe organer hos planter

Fyllom er eksempel på homologe organer i planter.

Homologe organer hos dyr

Armer hos mennesker og andre primater, bein hos firfotete virveldyr ( tetrapoder), flaggermusvinger, luffer hos sel, vinger hos fugler, samt kvastfinner hos fisk er homologe organer. Beinantallet fra innerst til ytterst er 1:2:mange. Utviklingen er styrt av hedgehog-proteiner.

Svømmeblære hos fisk og lunger er homologe organer.

Livmor (ovarier) og testikler, samt penis og klitoris er homologe. Eggleggingsbrodd og stikkbrodd hos bier er homologe.

Homologe sekvenser

Homologe nukleinsyresekvenser eller aminosyresekvenser har felles opphav. Slike sekvenser kalles konserverte. Sekvenslikheten blir uttrykt som % homologi. Homologe sekvenser kan oppstå ved artsdannelse (ortologer) eller ved genduplisering (paraloger). Høy sekvenslikhet kan på samme måte som for organer også skje ved konvergent evolusjon. Dette gir like sekvenser, men de er ikke homologe siden de ikke har felles opphav.

Homologe kromosomer.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. apr. 2015 07:16 - Sist endret 21. nov. 2018 14:02