Homologe organer

Homologe (gr. homos – samme, logos – relasjon) organer og strukturer har felles opphav og evolusjonær opprinnelse. I motsetning til analoge organer. Det er Homologi og felles evolusjonært opphav for forbeina hos firefotetet virveldyr (vertebrater), armene hos mennesker,  vingene hos fugl og flaggermus, sveivene hos hval og luffene hos sel.  Bygget opp av de samme beinsstrukturene, men er utviklet til forskjellig formål.

Homologe organer hos planter

Fyllom er eksempel på homologe organer i planter.

Homologe organer hos dyr

Armer hos mennesker og andre primater, bein hos firfotete virveldyr ( tetrapoder), flaggermusvinger, luffer hos sel, hvalsveiver, vinger hos fugler, samt kvastfinner hos fisk er homologe organer. Beinantallet fra innerst til ytterst er 1:2:mange. Utviklingen er styrt av hedgehog-proteiner.De reproduktive organene hos pattedyr, testikler og livmor er homologe organer og utviklet fra samme type cellevev. Livmor (ovarier) og testikler, samt penis og klitoris er homologe. Selv om penis har funksjon som urinkanal, så deltar både erigert penis og erigert klitoris i seksuell nytelse. Klitoris har som penis fire svamplegemer som fylles blir blod og øker i størrelse.

Svømmeblære hos fisk og lunger er homologe organer.

Eggleggingsbrodd og stikkbrodd hos bier er homologe.

Homologe sekvenser

Homologe nukleinsyresekvenser i DNA eller aminosyresekvenser i proteiner har felles opphav. Slike sekvenser kalles konserverte. Sekvenslikheten blir uttrykt som % homologi. Hvis to gener har omtrent like nukleotidsekvenser i DNA eller aminosyresekvens i proteiner som de koder for kalles de homologe. Hvis to homologe forekommer i samme art kalles de paraloge. Paraloge blir dannet ved genduplisering etterfulgt av gradvis endring i nukleotidsekvens eller aminosyresekvens. To homologe gener som koder for samme funksjon og  finnes i forskjellige arter kalles ortologer. Homologe sekvenser kan oppstå ved artsdannelse (ortologer) eller ved genduplisering (paraloger). Høy sekvenslikhet kan på samme måte som for organer også skje ved konvergent evolusjon. Dette gir like sekvenser, men de er ikke homologe siden de ikke har felles opphav.

Homologe kromosomer.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. apr. 2015 07:16 - Sist endret 2. okt. 2021 15:59