Artemisinin

Artemisinin er et seskiterpen med en hydroperoksidbro isolert fra søtmalurt eller sommermalurt (Artemisia annua) i korgplantefamilien (Asteraceae). Søtmalurt har inngått i kinesisk urtemedisin som et middel mot bl.a. malaria, og Youyou Tu isolerte artemisinin fra planten og viste at det er virksomt mot malariaparasittene Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax.

Artemisinin

Man antar at det er hydroperoksidet som er en virksom del av artemisinin via reaktive oksygenforbindelser.

Artemisinin inngår nå som et av virkestoffene i kombinasjonsmidlene mot malaria (flerkomponentbehandling). Det er viktig å bruke midler som virker på forskjellige steder i parasittens metabolisme for å unngå evolusjon av resistens.

Artemisinin hører med til gruppen terpenoider og blir i planter laget fra isopren. Seskiterpener gir en bitter smak og plantene bruker dem som antibeitestoff som beskyttelse mot herbivore dyr. Artemisinin er også blitt laget syntetisk hvor singlett oksygen blir brukt i synteseveien.

Absint

Absint (la fée verte – den grønne fe) som ble brukt av Paris-bohemene i Frankrike på 1880-tallet og ga noe beskyttelse mot malaria innholder etanolekstrakt fra ekte malurt (Artemisia absinthium),  samt anis (Pimpinella anisum) og fennikel/finkel (Foeniculum vulgare), de to siste i skjermplantefamilien (Apiáceae). Skjermplantefamilien inneholder mange giftige planter. Helseskadene av absint gjorde at man nedla forbud mot bruken. Maleren Edgar Degar. L`Absinthe.

Artemisia-arter i Norge

Fra norsk flora har vi flere arter Artemisia som  burot (Artemisia vulgaris L.), markmalurt (Artemisia campestris) og norsk malurt (Artemisia norvégica). Krydderplante estragon (Artemisia dracúnculus).

Burot

 Burot (Artemisia vulgaris L.) vokser ofte langs veikanter. Inneholder i tillegg til små mengder artisinin, pollen med allergener under blomstringen i august.

Publisert 29. okt. 2015 07:01 - Sist endret 22. des. 2015 12:13