Attraktor

Innen dynamisk modellering en mengde eller område hvor integrasjonstrajektorier samler seg (konvergerer).

Underlig ("strange") attraktor (kaotisk attraktor, fraktal attraktor) som er avhengig av initialbetingelsene

Litteratur

Sprott, J C: Chaos and time-series analysis. Oxford University press 2003.

Strogatz, S H: Nonlinear dynamics and chaos. Perseus Books publ. 1994.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. juli 2019 09:41 - Sist endret 2. juli 2019 09:41