Autokatalyse

Autokatalyse - Kjemisk reaksjon hvor produktet i reaksjonen øker og påskynder hastigheten i reaksjonen. Selvforsterkende reaksjon. En reaksjon A®B hvor B øker dannelsen av B. F.eks.

1) Karbonassimilasjonen i fotosyntesen avhenger av tilgangen på CO2-akseptoren ribulose 1,5- bisfosfat. Calvinsyklus (reduktiv pentosefosfatvei) har evnen til selv å øke mengden ribulose 1,5- bisfosfat før assimilert karbon brukes i andre metabolske prosesser.

2) Plantehormonet etylen har evnen til autokatalytisk syntese av endogent dannet etylen bl.a. ved modning av frukt.

Publisert 4. feb. 2011 10:09