Autosom

Autosom (gr. autos - selv; soma - kropp) - Et kromosom hos eukarotene som ikke er kjønnskromosom. Autosomer blir derved i samme antall hos hanner og hunner.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 7. des. 2019 10:16