Bakterieflagell

Bakterieflagell - Tynn utvekst fra bakterie. Flagellene kan være festet i en eller begge ender av cellen (polart) eller mange steder rundt bakterien (peritrik, gr. peri; thrix - hår). Flagellene kan også sitte i bunter (lofotrik, gr. lophos - bunke festet ved basis).Flagellen er spiralformet og er satt sammen av proteinet flagellin. Nærmest bakterien har flagellen et bend bestående av protein festet til et basallegeme i membranen. Flagellen beveger seg ved rotasjon den ene eller andre veien drevet av en protongradient.

Flagellen hos prokaryoter er satt sammen av tre deler i en biologisk motor dannet av 42 forskjellige proteiner. Den består av proteiner som danner ringer innleiret i celleveggen og plasmamembranen. Gjennom ringene går en stavformet nedre del av flagellen, etterfulgt av en krokformet del og den ytre spiralformete. Elektrontransportkjeden i cellerespirasjonen pumper protoner ut av cellen, og på veien tilbake inn i cellen gir de energi til rotasjon av flagellen. Mange av proteinene i flagellapparatet hadde andre funksjoner tidligere i evolusjonen blant annet sekresjon. Flagellen hos prokaryoter har en annerledes konstruksjon enn den man finner hos eukaryoter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 26. nov. 2018 11:51