Bakterievegg

Bakterievegg - Alle bakterier unntatt mykoplasma-organismer har cellevegg. Veggen er laget av peptidoglukan som er lange polysakkaridkjeder koblet sammen med korte proteinpeptider laget av fire aminosyrer. N-acetylglukosamin og N-acetylmuramsyre er to sukker som i inngår i alternerende rekkefølge i polysakkaridkjeden. Gram-negative bakterier har bare ett peptidoglukan i veggen. Gram-positive bakterier har flere lag og inneholder også teichoinsyre (glycerol eller ribitol bundet til fosfat).

Gram-positive bakterier har en ytre plasmamembran dekket av et fast lag med peptidoglykan i et nettverk med polysakkarider.

Gram-negative bakterier har to membraner i veggen. En ytre membran med et tynt bilag med lipider, dekket av lipopolysakkarider og fosfolipider på innsiden hvor små molekyler kan diffundere gjennom poriner.  Mellom den ytre membranen og den indre membranen er det et periplasma.

Arkebakterier har ytterst et fast lag med peptidoglukan etterfulgt av pseugopeptidoglukan og innerst en plasamamembran.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 15. mai 2021 16:18