Biostratigrafi

Biostratigrafi (gr. bios- liv; l. stratum - lag; gr. graphein - skrive). Aldersbestemmelse av sedimentære bergarter ut fra fossilt materiale fra planter eller dyr, ofte i form av ledefossiler eller pollen (palynologi).

Eksempler på ledefossiler (indeksfossiler, indikatorfossiler, sonefossiler) anvendt innen biostratigrafi er graptolitter, ammonitter, blekksprutskall, brachiopoder, echinodermer, mineralisering av bein og tenner fra vertebrater, avtrykk av eksoskjelett til invertegrater, koprolitter, karbonavtrykk (karbonfilm, fytoleim) fra plantedeler, samt mikrofossiler som foraminiferer og coccolitoforider. For dateringer av nyere tid kan man anvende årringanalyse (dendrokronologi). Fossiler og fossile avtrykk kan gi en biosignatur fra en spesiell tidsperiode, og som utfyller kunnskap om tidsperioder fra radiologisk datering.

Superposisjonsprinsippet i stratigrafisk datering, de eldste lagene vil være i bunnen, formulert av  danske Nicholas Steno. Et materiale kan ikke være eldre enn det materialet det er laget fra.

Publisert 10. juli 2018 08:54 - Sist endret 10. juli 2018 11:10