Blomsterformel

Blomsterformel - Blomsterdiagram. Formelsammenfatning av oppbygning av blomsten basert på symboler, tall- og bokstavkoder, for eksempel hvor antall begerblad (sepaler, sepaloid perigon), kronblad (petaler, korolla, koralloid perigon), pollenblad (stamen), og fruktblad (karpel) med placentasjon, og  angis, samt grad av sammenvoksing med parentes () og [], symmetri, og spiral eller kransplassering. Blomsten kan også beskrives i form av et tegnet  blomsterdiagram.

Tallene angir antall blomsterblad per krans, antall kranser eller spiraler, deres plassering på blomsterbunnen i forhold til hverandre (undersittende, omkringsittende, oversittende sedighet), frie overlappende eller sammenvokste, alternerende, obdiplostemoni (pollenblad i to alternerende kranser, og den ytre kransen står motsatt til kronbladene, symmetriforhold,  (radiærsymmetrisk versus zygomorf), om pollenbladene er vokst sammen med hverandre eller sammen med kronrøret, dekningsgrad i en blomsterknopp

Terminologien er noe forskjellig. B for brakter, P for perigon, K for calyx (kronblad), A for andrøsium (pollenblad), G for gynøsium (fruktblad). Radiærsymmetrisk blomst (*), ensymmetrisk blomst (¯), en strek under G angir undersittende blomst, en strek over G angir oversittende og sambladethet angis med parentes. Blåklokke får blomsterformelen *P5,K(5),A5,G(5). Liljer: P3+3, A3+3G_(3).

Tilbake till hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 14. okt. 2019 13:35