Blomsterdiagram

Blomsterdiagram - Tegning som viser skjematisk antallet og den relative plasseringen av delene som utgjør blomsten i forhold til stengelen som blomsten kommer fra (vises som en prikk i bakkant).

Blomsterdiagram viser antall blomsterblad, deres plassering i forhold til hverandre (symmetri, radiærsymmetrisk, zygomorf, spiral), samt grad av sammenvoksing (adnasjon) i en blomst. Begerblad, kronblad eller perigonblad tegnes som buer, pollenblad (andrøsiet) runde eller ovale, fruktblad (gynøsiet) viser antall rom i fruktknuten og plassering av frøemnene (placentasjon), samt staminoider eller nektarier. Et blomsterdiagram viser spesielle egenskaper i blomsten hos en blomsterfamilie.  Blomsterbladene som er festet til en blomsterbunn (reseptakel) på en blomsterstilk (pedunkel) projiseres ned i et plan og de nederste plasseres ytterst i diagrammet. Et transversalplan går horisontalt gjennom midten av blomsten og et medianplan står vinkelrett på dette, og mellom disse er det diagonalplan. En oppsummering av blomsterdiagrammet kan angis i en blomsterformel.

Blomsterdiagram

Mens stengelen er plassert i bakkant av blomsterdiagrammet er et støtteblad eller forblad plassert i forkant. En type fargekoding er grønne begerblad, røde kronblad, gule pollenblad, blå fruktblad, svarte prikker staminodier og nekaterier, samt svart bueformetforblad eller støtteblad.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:11 - Sist endret 14. okt. 2019 12:47