Fruktblad

Fruktblad - Den hunnlige og midtre delen av blomsten, gynøsiet , hos dekkfrøete (angiospermer). Karpell, gml. betegnelse støvvei. Fruktbladet er lukket rundt ett eller flere frøemner. Et Fruktbladet kan være dannet av ett eller flere sammenvokste fruktblad.  I en blomst kan det være mange fruktblad midt i blomsten, hvor hver av dem danner en småfrukt. 

Fruktbladet er homologt med et makrosporofyll. Den nederste delen av fruktblad(ene) er tykkere og danner en fruktknute. Fruktbladene kan være sammenvokst (synkarp fruktknute, flerfoldfrukt) eller atskilt (apokarp fruktknute, enkeltfrukt; gr. apo - bort fra; karpon - frukt). Synkarpi er en evolusjonsmessig avledet karakter av apokarpi.Sammenvoksingen skjer langs kantene og vises som sømmer eller furer. Den øverste delen av fruktbladet går over i en tynnere stilkaktig griffel, og som ender i et arr som fanger pollen. Det kan være en griffel met et delt arr, eller flere frie griffler med egne arr, antall tilsvarer antall fruktblad som har vokst sammen. Hos noen arter mangler griffel. 

De nakenfrøete (gymnospermene) har ikke fruktblad med griffel og arr. Hos de nakenfrøete er frøemnene plassert ved basis av kongleskjell. 

Enkjønnete hunnblomster har bare en eller flere fruktblad, og mangler pollenblad. Tokjønnete blomster har både fruktblad og pollenblad.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:21 - Sist endret 15. nov. 2019 10:07