Gynøsium

Gynøsium (gr. gyne - kvinne; oikos - hus) - Samlingen av fruktbladene i en blomst. De hunnlige delene av blomsten. Andrøsiet er den hannlige delen.

Gynøsiet (fruktblad) - den hunnlige delen av blomsten

Den hunnlige delen av blomsten er et fruktblad bestående nederst en fortykket fruktknute (ovarium), og øverst et arr (stigma/pollenfanger), atskilt av et mellomstykke av varierende størrelse  kalt  griffel (stylus). Fruktbladene kan være frie eller sammenvokste, og antall arr gjenspeiler antall fruktblad. Fruktknuten kan inneholde ett eller flere rom med frøemnerEmbryosekken er den hunnlige gametofytten og den ligger i et frøemne. Den hunnlige gametofytten blir laget i makrosporegenese (megasporogenese) og makrosporegametogenese  Frøemne utvikles fra epidermisceller og holdes i et hulrom i fruktknuten festet til den indre overflaten med en kort stilk kalt funikulus (frøstreng/navlestreng). Frøemnet er festet til en del av fruktknuteveggen kalt placenta. (frøstol). Placenta med frøemner kan ha forskjellig plassering i fruktknuten f.eks. veggstilt (parietal), sentralt vinkelstående, fritt sentralt eller basalt. Utviklingen styres av transkripsjonsfaktorer. Når frøemnet vokser blir en celle til megasporemorcelle som gjennomgår meiose. Dette gir fire haploide celler, men bare en av disse overlever. De andre desintetgrerer ved programmert kontrollert celledød (likhetstrekk apoptose) og den overlevende cellen gjennomgår tre mitotiske delinger og danner embryosekken - den hunnlige gametofytten.

Et frøemne hvor funikulus og aksen på frøemne står på en rett linje kalles ortotropt. Står frøemnets akse vinkelrett på funikulus kalles det kampylotropt og er vinkelen mer enn 90 grader slik at frøemnet er bøyd nedover kalles det anatropt.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 2. apr. 2019 13:57