Megasporogenese

Megasporogenese - Prosessen som fører til dannelse av megasporer. Frøanlegget er ytterst omgitt av ett eller to integumenter og innenfor dette finnes nucellus og innerst arkesporceller.

Arkesporcellene (2n) omdannes ved mitose til megasporemorceller, enten direkte, eller indirekte ved at det etter første deling dannes en parietalcelle (som gir sterilt parietalvev som er med å skyve embryosekken nedover) og en megasporemorcelle. Hver megesporemorcelle gir ved reduksjonsdeling (meiose) en dyade og deretter fire haploide (lineær tetrade) makrosporer (n), hvorav tre degenerer og forsvinner. Den fjerde danner en vakuole og ved tre påfølgende mitoser (megagametogenese) dannes det 8 haploide kjerner. Etterhvert dannes det cellevegg omkring kjernene. Dette er kjernene som befinner seg i embryosekken (megagametofytten) i form av en eggcelle (n) og to synergider (n) i den ene enden av sekken og som tilsammen utgjør "eggapparatet". Dessuten i midten av embryosekken en polkjerne (n) og en sentralkjerne (n), og i motsatt ende tre antipoder (n).  Antipodene ligger i chalazaenden av frøemnet, mens eggcellene og de to syngergidecellene ligger nærmes mikropylen. Cellene i nucellus deltar i vekst av embryosekken og nedbrytes tidlig eller seint i utviklingen av frøemnet.  Dette er den normale typen embryosekk med 8 kjerner. Det finnes variasjoner av hvor mange kjerner embryosekken inneholder (4, 8 eller 16).

Megasporogenese/megagametogenese

Dannelse av makrosporer i gynøsiet ved reduskjon av megasporemorceller. Hos blomsterplantene blir en arkesporcelle i nucellus til en diploid megasporemorcelle. Megesporemorcellen har stor cellekjerne og tett cytoplasma. Megesporemorcellene gjennomgår reduksjonsdeling med meiose I + II og danner fire haploide megasporer. Tre av megasporene nærmest mikropylen dør ved programmert kontrollert celledød.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:35 - Sist endret 2. des. 2020 16:06