Integument

Integument (l. integere, integumentum - dekke) - En eller to kapper rundt frøemnet. De fleste planter har to integumenter (frøemnehinner), en indre og ytre, og som blir til frøskall under frøutviklingen etter befruktning. De cellene som omgir nucellus i frøanlegget. Mellom integumentene er det i spissen en smal åpning, mikropyle (frøemnemunn). 

Frøanlegg med to integumenter kalles bitegmisk (l. tegmen - dekke). Frøanlegg med ett integument kalles unitegmisk.

Tegmen er indre del av frøskallet laget fra det indre integumentet.

Hos dyr er integumentet det ytre dekke på overflaten bestående av hud, skinn, eller skall. Omfatter også det ytre laget på nyrer og lever hos virveldyr.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 1. des. 2020 16:24