Frøemne

Frøemne - Den delen av fruktbladet i en blomst som inneholder en embryosekk og som etter befruktning blir til et frø. Frøemner er omgitt av fruktblad(er) (karpell(er)).

Frøemnet kan plasseres (placentasjon) på placenta på forskjellige måter i fruktknuten: 1) Parietal (veggstående, l. paries - vegg); 2) aksial (sentral vinkelstående, l. axis - akse); 3) fri sentral og 4) basal.

Papaver frøemne

Bilde 1. Frøemner i fruktknuten hos valmue (Papaver sp.).

Frøemne papaver

Bilde 2. Frøemner i fruktknuten hos valmue (Papaver sp.). Frøemneprimordier blir dannet på en stilkformet funikulus (frøstreng).

Frøemne valmue

Bilde 3. Frøemne i fruktknuten hos valmue (Papaver sp.).

Hos angiospermene befinner frøemner (ovuler) seg i fruktknuten (ovariet). Etteller flere fruktblad danner gynøsiet, den hunnlige delen av blomsten. Frøemne utvikler seg fra en placenta i fruktknuten. Det placentale cellevevet har forskjellig plassering i fruktknuten (fritt sentralt, parietalt, basalt, marginalt, aksialt). Ved basis har frøemneprimordiene en stilkformet funikulus. I den distale enden ved mikropylen blir det laget nucellus-vev og i sentralområdet en chalaza som danner integumenter. Megsporemorcellen som ligger i nucellus er en stor celle med stor cellekjerne og tett cytoplasma. Funikulus bøyer seg og får frøemne til å bøye seg slik at mikropylen kommer nærmest mulig det transmitterende vevet i griffelen som pollenslangen vokser igjennom. Fusjonerte fruktblad har på kanten av hver av dem en langsgående fusjonssone, replum som forener de to fruktbladene i en skulpe med atskilt septum hos korsblomstfamilien (Brassicaceae). Frøemne blir til frø og fruktknuten til frukt.

Mikropylens plassering i et frøemne

Mikropylen kan ha forskjellig plassering. Ortotrop (gr. orthos - rett; trope - vende) hvor mikropylen vender rett opp. Hemitrop (gr. hemi- halv; trope - vende) vendt halvt rundt. Anatrop (gr. anatrope - snudd, invertert, omvendt) med mikropyle og hilum plassert nær hverandre med chalaza i motsatt ende. Kampylotrop (gr. kampylos - krum, kurvet) hvor frøemnet er krummet hvor mikropylen peker ned mot placenta. Amfitrop (gr. ampni - begge) invertert frøemne

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 22. nov. 2020 15:01