Nucellus

Nucellus (l. nucella - liten nøtt) - Vev som utgjør den største delen den unge frøanlegg hvor embryosekken utvikler seg, likt et megasporangium. Frøkropp. Nucellus lages fra en arkesporcelle. Hvis arkesporcellen virker som sporemorcelle kalles frøanlegget tenuinucellat (l. tenuis - tynn, slank) og er vanlig hos tofrøbladete planter. Nucellus i et tenuinucellat frøanlegg består da av få celler og er ett cellelag tykk. Hvis arkesporcellen deler seg i en indre sporemorcelle og en ytre parietalcelle består nucellus av flere cellelag (crassinucellat frøanlegg, l. crassus - tykk, tung). Flerlaget nucellus ved perikline delinger kalles pseudocrassinucellat frøanlegg og er vanlig hos enfrøbladete planter.

Publisert 4. feb. 2011 10:38