Kampylotropt frøemne

Kampylotropt frøemne (gr. kampylos - bøyd, kurvet) - Vridd frøemne slik at funikulus ser ut til å gå ut fra siden mellom chalaza og mikropyle.

Publisert 4. feb. 2011 10:28